Skip to main content

Privacy beleid

 

Privacy en veiligheid

Uw persoonlijke gegevens.
U laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als u iets wilt bestellen.
Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens
vragen en wat wij ermee doen.

Dat vertellen we u hier graag.

Heel veilig

Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel.
Dat doen we met één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL).
Positive SSL on a transparent background
Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen.
Hieronder kunt u zien welke doelen dat zijn.
Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.
Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

Uw bestelling leveren

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig.
Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling.
We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

Uw account

In uw account  slaan we onder andere de volgende informatie op:
uw naam, adres(sen), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, geboortedatum en telefoonnummer.
Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren.
We bewaren ook gegevens over eerdere bestellingen die u hebt geplaatst. Dan kunt u deze makkelijk terugvinden.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan
en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen.
In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben.
U kunt dat aanvragen in uw account.
Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn
en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in uw account.

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat,
zodat uj deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.  .

Recht op beperking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken.
Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen.
Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn
behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen in uw account.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.
Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met ons op.
Tot slot hebt u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.