Regelmessig har vi godt brukt skøyter eller gode deler
som vi finner at funksjonalitet er fortsatt bra.